Życzenia Wielkanocne

      Majdan Sopocki, 16 kwietnia 2017 r.

 „Spotkania ze Zmartwychwstałym są czymś innym niż przeżycia wewnętrzne lub doświadczenia mistyczne; są to rzeczywiste spotkania z Żyjącym, który na nowy sposób ma ciało i nadal pozostaje istotą cielesną.” (Joseph Ratzinger, Jezus z Nazaretu)

 

Drodzy Parafianie i wszyscy goście!

Wszyscy wiemy, że wiara rodzi się ze słuchania, lecz na słuchaniu się nie kończy. Wiara jest  osobową więzią z Bogiem. Święta Wielkiej Nocy przypominają nam, że źródłem naszej wiary jest Miłość Boża. Miłość Boga, która wydała się na śmierć krzyżową, by w największym cierpieniu i uniżeniu odkupić nas z niewoli grzechu, przywrócić nam wolność dzieci Bożych. Ta sama miłość pokonała śmierć, ZMARTWYCHPOWSTAŁA i pyta każdego z nas: Ja za Ciebie oddałem życie, a  czy ty jesteś zdolny oddać mi cokolwiek?

Wobec tego co Bóg nam uczynił, każdy nasz czyn jest zbyt mały, by mu się tym odwdzięczyć. Lecz Bóg nie chce żadnej odpłaty za swoją Miłość. Odpowiedzią na Jego Miłość jest nasza miłość. I tego wam tu obecnym, tym którzy obchodzą święta razem z wami oraz całej wspólnocie parafialnej z serca życzymy. By każdy wasz czyn, myśl i modlitwa były przeniknięte blaskiem Zmartwychwstałego. By wasze serca były przeniknięte chrześcijańską wiarą, która nie chwieje się na wietrze codziennych zmagań; nadzieją, która uczy na wszystko patrzeć w Bożej perspektywie i miłości, która nigdy się nie kończy, lecz ciągle i na nowo uczy  się kochać. Aby wasze rodziny były Bogiem silne, cieszyły się zdrowiem i potrzebnymi łaskami oraz wzajemną miłością i szacunkiem.

 

Z pamięcią i błogosławieństwem:

                                          ks. dr Krzysztof Śniosek

                                                         Proboszcz 

ZAPRASZAMY - Kurs Alfa

Zapraszamy na kurs Alfa,

podczas którego będziesz miał szansę w pogodnej i przyjaznej atmosferze poznać lub pogłębić wiarę.

Kurs rozpoczyna się 13.03.2017 r. o godzinie 18:00 w świetlicy w Majdanie Sopockim Drugim.

Zapisy u Ani pod nr tel. 606 460 542 i u Asi pod nr tel. 607 118 533.

Czekamy na Ciebie!

Nowa wspólnota

Wspólnota Galilea serdecznie zaprasza na spotkania - szczegóły tutaj.


Galilea

Wezwanie do modlitwy

Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem... „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów...

Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

W pierwszą zaraz niedzielę po rozpoczęciu nowego pontyfikatu prosiłem, żeby mnie zawieźli helikopterem na Mentorellę, w pobliżu Rzymu. I tam też uważałem za swoje pierwsze zadanie, pasterskie i papieskie, wygłosić takie orędzie o modlitwie. To jest zawsze pierwsze, podstawowe, najważniejsze. I tu powtarzam – nie te same słowa, ale tę samą sprawę.

 

Słowa św. Jana Pawła II do pielgrzymów w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r.

Adres Parafii

Nasz adres: Majdan Sopocki Drugi 15, 22-672 Susiec, tel. 84 66 54 319

Nr konta: PKO BP S.A. 15 1020 5385 0000 9502 0050 1171

www.majdan-sopocki.parafia.info.pl