Majdan Sopocki, 24 grudnia A.D. 2014

 

Drodzy Parafianie i Goście!

  W tym czasie Świąt Narodzenia Naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech Światło, które przyszło na  świat w Betlejem, staje się również waszym udziałem, aby nie tylko dni świąt, ale każdy dzień był dla Was okazją do spotkania z Bogiem, który przychodzi, aby na tym świecie wypełnić swoją misję - odkupienie człowieka.

  Niechaj w Waszych sercach i domach będzie obecny Chrystus i obdarzy Was pokojem i miłością.  

 

Wasi Duszpasterze

 

Wezwanie do modlitwy

A jeśli, do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to abyście nie przestawali nawiedzać tego sanktuarium. Więcej jeszcze – chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym (bo, dziwna rzecz, młodzi szczególnie sobie upodobali to miejsce): nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem... „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów...

Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

W pierwszą zaraz niedzielę po rozpoczęciu nowego pontyfikatu prosiłem, żeby mnie zawieźli helikopterem na Mentorellę, w pobliżu Rzymu. I tam też uważałem za swoje pierwsze zadanie, pasterskie i papieskie, wygłosić takie orędzie o modlitwie. To jest zawsze pierwsze, podstawowe, najważniejsze. I tu powtarzam – nie te same słowa, ale tę samą sprawę.

 

Słowa św. Jana Pawła II do pielgrzymów w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r.

Dzisiaj jest

niedziela,
25 stycznia 2015

(25. dzień roku)

Święta

Nawrócenie św. Pawła Apostoła - święto

Imieniny:
Pawła, Miłosza, Tatiany